RENDITINGIMUSED

 1. Rendiaeg on alates 15:00 kuni järgmise päeva 02:00ni.  Pidu saab kesta kuni järgmise hommiku kella 06:00ni, selleks ajaks                    peavad olema peokülalised majast lahkunud. Kella 10:00 ks hommikul palume isiklikud asjad ära viia ja peoruumi palume üle anda      normaalses  seisukorras. Taara ja prügi tuleb asetada selleks ettenähtud kottidesse mis on rendileakdja poolt antud.
 2. Broneeringu tagab broneeringutasu laekumine. Kui broneeringutasu ei ole laekunud 3 tööpäeva jooksul alates arve väljastamisest,      broneering tühistatakse ja pakutakse maja edasi. Iga sündmuse eest peab olema 100% tasutud enne selle algust. Broneeringutasu      ei ole tühistamise korral tagastatav.
 3. Rendileandjal on õigus küsida tagatisraha €200 olenevalt peo iseloomust. Tagatisraha tagastatakse 2 päeva jooksul, kui                          peoruumile  pole tekitatud varalist kahju.
 4. Ilutulestiku laskmine on lubatud kuni kella 23:00ni.
 5. Vali muusika ning bändid võivad meie peoruumis ja maja aias kõlada kuni kella 23:00ni.
      Hilisemalt võib muusika jätkuda suletud uste-akendega siseruumides. 
 6. Peoruumi sise-ja välisruumides pole lubatud kasutada paberikahureid (konfette)
 7. Peoruumi siseruumides ega aias pole lubatud kasutada säraküünlaid ja muid tuleohtlikke seadmeid ning samuti suitsumasinaid            (tossumasinaid).
 8. Siseruumides ei või dekoratsioone kinnitada seintele.
 9. Rentnik on kohustatud hüvitama omanikule varalise kahju, mis on tekkinud rendiperioodil kogu rikutud vara soetushinnas.
 10. Väljaspool maja on videovalve, siseruumides kaameraid ei ole.

Palume tutvuda peosaali rentimisel ka peosaali sisekorra eeskirjadega, mille leiate kodulehelt.